Het nieuws over intimiderend gedrag bij actualiteitenprogramma de Wereld Draait Door laat opnieuw zien dat een veilige cultuur op de werkvloer niet vanzelfsprekend is. Daarom is de Hier is het oké toolkit vanaf vandaag aangevuld met tips hoe je zo’n veilige cultuur op jouw locatie of op jouw studentenvereniging creëert. Kunnen jij en je collega's elkaar laagdrempelig aanspreken als mensen zich gekwetst voelen? Als je je stoort aan een ander? Of op momenten dat je grens bereikt wordt? Hoe gaan jullie om met elkaar?

Machtsmisbruik
Grensoverschrijdend gedrag komt in alle sectoren van de samenleving voor. De afgelopen jaren zijn er veel zaken naar boven gekomen in de politiek, het hoger onderwijs, de jeugdzorg, de sportwereld, de filmwereld, de modesector en in de televisiewereld. Wat al deze zaken verbindt, (of het nu gaat om seksuele, fysieke of mentale grensoverschrijding) is dat het gaat om het misbruiken van een machtspositie door de pleger, om kwetsbaarheid door ambities of afhankelijkheid bij slachtoffers en om een cultuur van zwijgen en wegkijken bij de omgeving. Met alle gevolgen van dien, op de eerste plaats voor de slachtoffers, die soms jarenlang met psychische en lichamelijke klachten worstelen en uitvallen op het werk. Hier moeten we met z’n allen iets aan doen!

Hier Ben je oké!
De Ben je oké campagne maakt ongewenst seksueel gedrag  bespreekbaar en helpt horecaorganisaties, studentenverenigingen en festivals bij het nemen van voorzorgsmaatregelen om ongewenst seksueel gedrag te voorkomen. Door hun deelname aan Ben je oké? laten zij zien dat ze staan voor een veilige uitgaansomgeving.

Het personeel van horecagelegenheden en besturen van studentenverenigingen geven het goede voorbeeld aan elkaar, aan hun leden en aan hun bezoekers. Vanaf vandaag is de Hier is het oké toolkit  aangevuld met tips hoe je zo’n veilige cultuur op jouw horecalocatie of studentenvereniging creëert. Want jij en je collega's zijn hét belangrijkste instrument tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag op jouw locatie!

Orange the World
Op vrijdag 25 november 2022 begint de jaarlijkse VN-campagne Orange the World. Tijdens deze campagne staat de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag centraal. Meer dan 90 landen doen mee met Orange the World. De campagne loopt tot 10 december – de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

Rutgers doet ook mee en vraagt in deze 16 dagen aandacht voor open praten over seksualiteit en over wensen en grenzen. Met elkaar, thuis, op het werk, op school en online. Want alleen dan kan iedereen genieten van seksualiteit. Laten we samen het taboe doorbreken, een veilige plek creëren en bijdragen aan een cultuur die geen ruimte laat voor seksuele grensoverschrijding.

Wat kun jij doen?

Werk je in de uitgaanssector of ben je lid van een studentenvereniging? Check dan of jullie meedoen met Ben je oké. Zo niet? Ga dan aan de slag met de Hier is het oké Toolkit

Zet seksueel gewenst en ongewenst seksueel gedrag op de agenda van het volgende teamoverleg.

Volg Rutgers op Instagram en lees wat je de komende tijd nog meer kunt doen.