Seksuele intimidatie op straat komt ontzettend veel voor en dat is niet oké. De helft van de jongeren kreeg hier afgelopen jaar mee te maken blijkt uit onderzoek van het CBS. Nastaren, sissen, fluiten, seksuele opmerkingen, achterna lopen of zelfs aanraken zorgen voor een onveilig gevoel. Daarom roept de Ben je oké campagne iedereen op om elkaar te helpen als je ziet dat iemand hiermee te maken heeft. De campagneboodschap: Zie je seksuele intimidatie? Vraag dan aan degene die het overkomt: 'Ben je oke?'. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen zich veilig voelt. Ook op straat.

CBS: helft van de jongeren kreeg afgelopen jaar te maken met straatintimidatie

Twee op de drie vrouwen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar is weleens lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten of nageroepen, en soms ook achternagelopen. Een derde van de jonge vrouwen voelde zich onveilig of bang door deze straatintimidatie. Van de mannen gaf 1 op de 3 aan dat ze weleens te maken hebben gehad met straatintimidatie. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS dat vandaag is gepresenteerd. Het is voor het eerst dat er in Nederland zo’n grootschalig onderzoek is gedaan naar straatintimidatie onder jongeren.

Het hoort er niet bij

“Deze cijfers zijn schokkend, maar verbazen ons niet. Seksuele intimidatie komt overal voor. Niet alleen op straat, maar ook in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan, op school, op het werk, bij de sportvereniging en thuis ”, legt Willy van Berlo uit (expert seksueel geweld bij Rutgers). “Het is veel te normaal geworden dat je als meisje op je hoede moet zijn als je ’s avonds op straat bent. Het hoort er niet bij. Het is belangrijk dat we elkaar daar op aanspreken.”

Hoe help je elkaar bij straatintimidatie?

De campagne Ben je oké leert omstanders wat je kunt doen als je ziet dat iemand te maken heeft met seksuele intimidatie. Je krijgt tips hoe je kunt omgaan met een situatie die onveilig voelt of wanneer je als omstander zelf bang bent voor je veiligheid. Zoals de oproep: ‘Onveilig gevoel? Bied afleiding en stel de vraag: ‘Weet jij waar de supermarkt is?’ of bijvoorbeeld deze ‘Vertrouw je het niet? Vraag een politieagent, buschauffeur of omstander om hulp of bel 112.’

De bewustwording dat straatintimidatie er niet bijhoort neemt toe. De campagne Ben je oké spoort mensen aan er samen voor te zorgen dat het veiliger voelt op straat. De strekking van de campagne: Mensen vinden dit gedrag niet prettig en je kunt elkaar helpen als je het ziet.

Waarom is ingrijpen bij straatintimidatie belangrijk?

Het is tijd voor een cultuurverandering. Door elkaar te helpen in een ongemakkelijke situatie zorg je er samen voor dat het veiliger wordt voor iedereen en dat je op straat  jezelf kunt zijn. Wanneer je iemand die te maken krijgt met straatintimidatie aandacht geeft als je ziet dat het gebeurt, dan laat je diegene merken dat die niet alleen staat in de situatie. Hierdoor voelt de ander zich gezien en gesterkt op een lastig en onveilig moment. Door iemand op zo'n moment te steunen geef je direct of indirect ook een duidelijk signaal af aan de dader: seksuele intimidatie hoort er niet bij. Ht ís niet oke om een ander na te sissen, te fluiten, seksuele opmerkingen te maken of iemand achterna te lopen en zelfs aan te raken.

Overheid moet de regie pakken

Niet alleen een publiekscampagne is nodig om straatintimidatie aan te pakken. Er moet veel meer gebeuren om dit gedrag te voorkomen. Iedereen kan daar wat aan doen. “Maar”, zegt Willy, “de regering moet veel meer regie nemen en investeren in het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zodat het veilig wordt. Niet alleen op straat, maar ook op al die andere plekken waar grenzen worden overschreden.”

Wat kan de overheid doen?

Betere seksuele voorlichting op school, thuis en online, betere opleidingen voor professionals in het onderwijs, de zorg en bij de politie zijn belangrijk in het voorkomen van seksuele intimidatie. Ook publiekscampagnes om de cultuur rond seks in Nederland te verbeteren, helpen hierbij .